ลูกค้าประจำเดือนมกราคม 2562
ลูกค้าประจำเดือนธันวาคม 2561
นานาสาระ
ลูกค้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ลูกค้าประจำเดือนตุลาคม 2561
ลูกค้าประจำเดือนกันยายน 2561
ลูกค้าร้าน Bangkok Use Car
เชคตรวจสภาพรถ ก่อนส่งมอบ พร้อมๆกับลูกค้า
รวมลูกค้า วางมัดจำ และทำสัญญา
ลูกค้าประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ลูกค้าประจำเดือนสิงหาคม 2561
ร้าน Bangkok Use Car
ทำบุญร้าน Bangkok Use Car